Inger Kjær Jansen

Bibliotekar og BA

Inger Kjær Jansen har skrevet 9 artikler

Biografi

(f. 1951) Bibliotekar og BA i historie. Fhv. lokalarkivar i Tårnby Kommune.