Turi Thomsen

Cand.mag.

Turi Thomsen har skrevet 3 artikler

Biografi

(f. 1959) Cand.mag., bifag i historie, Aalborg Universitet, hovedfag i middelalderarkæologi, Aarhus Universitet. Bygningsrestaureringsoverbygning ved Arkitektskolen i Århus. Museumsinpektør ved Museum Salling, Skive Kommune.