Sebastian Olden-Jørgensen

lektor, ph.d.

Sebastian Olden-Jørgensen har skrevet 145 artikler

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Danmark 1536-1849 400
  2. Katolske personligheder 65
  3. Ordenssamfund 134
  4. Romerskkatolske kirke 187

Biografi

Født 1964, skolegang i Snekkersten, student fra Helsingørs Amtsgymnasium 1983, derefter påbegyndt historiestudiet ved Københavns Universitet, mag.art. i historie 1992, Institut for Historie, Københavns Universitet, ph,d. i historie 1997, Institut for Historie, Københavns Universitet, ekstern lektor og stipendiat (Statens Humanistiske Forskningsråd og Carlsbergfondet), Institut for Historie (senere Saxo-Insituttet), Københavns Universitet, 1997-2002, adjunkt ved Saxo-Institut, Afdeling for Historie, Københavns Universitet 2002-2006, lektor sammesteds 2006-, formand for Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie 2004-, medredaktør af Historisk Tidsskrift 2014-.

Se hans profil på Københavns Universitets hjemmeside