Lars Bjarke Christensen

Mag. art. i forhistorisk arkæologi

Lars Bjarke Christensen har skrevet 37 artikler

Biografi

(f. 1981) Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Konsulent ved Center for Kulturarv i Slots- og Kulturstyrelsen.