Søren Vadstrup

Lektor, arkitekt m.a.a.

Søren Vadstrup har skrevet 17 artikler

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Bygningsdele 157
  2. Træarkitektur og bindingsværk 59

Biografi

Søren Vadstrup er restaureringsarkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskoles afd. for Bygningsrestaurering. Søren Vadstrup har gennemført en række restaureringsprojekter i Danmark, Grønland, Island og Færøerne og herunder skrevet bøger og artikler om bygningskultur, bygningsrestaurering, materialer og håndværk. Siden 2010 har Søren Vadstrup været lektor og forsker på Kunstakademiets Arkitektskole, i dag Det Kongelige Akademi med speciale i historiske byggematerialer, historisk byggeteknik, undersøgelser af historiske bygninger, bygningsrestaurering samt dansk, grønlandsk, islandsk og færøsk bygningskultur og bygningshistorie.

Søren Vadstrup har været med til at etablere Nordisk Forum for Bygningskalk, Netværket den nordiske treby, Netværk for Bindingsværk og Byens Netværk. Søren Vadstrup sidder i bestyrelsen for ICOMOS Danmark og er medlem af ICOMOS' Comité International pour l'Architecture Vernaculaire (CIAV).

Se 'Søren Vadstrup' i Kraks Blå Bog, bibliotek.dk og forskningsportalen 'elsevierpure.com'.

Egen hjemmeside: www.bevardithus.dk Instagram: sorenvadstrup