Kristian Schønning

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Virus 39

Biografi

Kristian Schønning er speciallæge i klinisk mikrobiologi (2005) og overlæge ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet (2020) og inden da på Hvidovre Hospital (2007). Han forsvarede sin disputats om antistofneutralisation af HIV-1 i 2003. Kristian forsker i mange aspekter af mikrobiologi og har speciel interesse i anvendelsen af molekylærbiologiske metoder i virologisk diagnostik.