Søren Egedal Degn

Lektor, ph.d.

Søren Egedal Degn har skrevet 13 artikler

Fagansvarlig for 14 kategorier:

 1. Antigener og antistoffer 20
 2. antigener og antistoffer 4
 3. Cytokiner 10
 4. cytokiner 7
 5. Immunologi 32
 6. immunologi 27
 7. Immunologiske vævstyper 9
 8. immunologiske vævstyper 2
 9. Lymfocytter 14
 10. lymfocytter 7
 11. Myelocytter 13
 12. myelocytter 8
 13. Vaccine 20
 14. vaccine 7

Biografi

Profil og samarbejde

Søren E. Degn (f. 1981) er Lektor i immunologi og leder Laboratorium for Lymfocytbiologi ved Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet. Han er cand. scient i molekylærbiologi og ph.d. i immunologi fra Aarhus Universitet og har desuden læst ved University of Toronto og været Research Fellow ved Immune Disease Institute samt Boston Children's Hospital og Harvard Medical School. Se https://degnlab.au.dk for yderligere information.

Søren har publiceret >40 artikler i internationale tidsskrifter og bidraget til 3 kapitler i lærebogen 'Immunologi' (Holm, red.). Han er beskikket censor i censorkorpset for biologi og censorkorpset for lægeuddannelsen i Danmark. Søren er desuden Associate Editor ved fagtidsskriftet Scandinavian Journal of Immunology, Editorial Board Member ved fagtidsskriftet Immunotherapy Advances, medlem af bestyrelsen i Skandinavisk Selskab for Immunologi og næstformand i Inflammationsnetværket ved Aarhus Universitet. Endelig samarbejder han med patientforeningen FAIM som frivillig konsulent.