Jens Peter Christensen

Højesteretsdommer, dr.jur.

Jens Peter Christensen har skrevet 5 artikler

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Danmarks statsforfatning 46

Biografi

Født 1956. Højesteretspræsident fra november 2022. Højesteretsdommer siden 2006. Forinden i årene 1998-2006 professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet. Har kandidateksamen i jura og statskundskab. Lic.jur. (ph.d.) i 1990 med bogen “Forfatningsretten og det levende liv” og dr.jur. i 1997 med bogen “Ministeransvar”. Har siden skrevet bl.a. bogen “Grundloven - Atten fortællinger” (3. oplag 2017) og (sammen med Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen) lærebogen “Dansk Statsret” (3. udgave 2020). Bogen er pensum i faget Statsforfatningsret ved alle landets fire universiteter med den juridiske kandidatuddannelse. Har i januar 2022 udgivet bogen "Ministre og embedsmænd - Pligter og ansvar". Bogen er i juni 2022 udkommet i 4. oplag.

Jens Peter Christensens biografi på lex.dk