Frank Sørensen

Biografi

Pavane

En pavane er et simpelt redskab, som anvendes i forbindelse med minestrygning. De anvendes i sæt og er indbyrdes forbundet med en stålwire. På midten af denne stålwire er anbragt en anden stålwire, som er forbundet til det fartøj, som trækker pavanerne. De er konstrueret således, at de styrer en anelse bort fra hinanden og således holder indbyrdes afstand. De fremføres lidt under havoverfladen, hvorved de tvinger miner op til overfladen, hvor miner så kan uskadeliggøres. Dette skete, hvor det var muligt, ved beskydning med maskinkanon indtil minen sprængte. I andre tilfælde blev minerne desarmeret.

Efter slutningen af 2. verdenskrig og de næste ca. 30 år var minerydning en af søværnets vigtigste opgaver. Det var således ikke ualmindeligt i danske havnebyer at se den slags udstyr.