Jojan Vadenbring

Biografi

Jag har en PhD i tidigmodern historia från det Europeiska Universitetsinstitutet i Florens och min avhandling handlade om det skånska kriget (1676-1679). Mina specialämnen är snapphanarna/friskyttarna och processen mot Jørgen Krabbe. Ni finner mig också på Academia.Edu under namnet Joanna Vadenbring.