Gorm Winther

Gorm Winther har skrevet 2 artikler

Biografi

Professor (emeritus) Aalborg Universitet, AAU Business School, født 1951, oprindeligt håndværksuddannet i 1972, HF eksamen i 1975, cand. oecon 1981, Ph.D. i 1990 begge fra Aalborg universitet. Midlertidig professoransættelse og projektleder på ekstern bevilling i forbindelse med projektet ’Political Economy of Northern Regional Development (POENOR) med tilknytning til Institut for institut for miljø, samfund og rumlige forandringer, Roskilde Universitet. Fra 2008 - 2010 professor og projektleder på ekstern bevilling i forbindelse med POENOR og det internationale polarår ved Institut for Samfundsudvikling og planlægning fra 2008. Professor og projektleder på ekstern bevilling i forbindelse med POENOR og det internationale polarår ved Institut for Historie, Internationale Studier og Sociale Forhold, Aalborg Universitet 2007-08. Forskningsprofessor i forbindelse med projektet produktivitetsstudier i Grønland og Danmark på eksterne bevillinger fra kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland, Grønlands Hjemmestyre (KIIIP), SIKs beskæftigelsesfond og Nuna-fonden 2002 - 05. Eget konsulentfirma ’agio greenland 2002 – 2005. Ekstern lektor ved institut for Historie, internationale relationer og samfundsforhold, Aalborg Universitet 2005-07. Formand for gruppen ‘Arctic Economies and Sustainable Development’ under International Cooperation on Arctic Research Planning (ICARP II) fra 2006. Ekstern underviser i ’udviklingsforestillinger i Grønland’ ved center for Arktisk teknologi 2002-05, projektleder den grønlandske del af den danske magtudredning 2000-02, projektleder vestnordisk arbejdsmarkedsforskning 2000-01. Medlem af Grønlands Statistiks bestyrelse 2001-03, deltager i den grønlandske selvstyrekommissions arbejdsgruppe for erhverv og økonomi 2000-01. Bestyrelsesmedlem og ’honorary member’ af European Federation of Employee Share Ownership fra 1999. Underviser ved Circumpolar Social Sciences Ph:D networks kurser i Alaska 2000 og I Rusland 2001. Professor i økonomi og politik ved Grønlands Universitet 1999 – 2002, Institutleder og universitetsrådsmedlem samme sted.

Forskningslektor og lektoransat ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning 1994-99. Fulbrightstipendiat ved Washington delstatsprogram Dept. Of Community, Trade and Development, programmet for ‘employee ownership’ I 1994. Deltagelse I ekspertgruppe nedsat af europæiske universiteter (CRE) med henblik på etablering af curricula på bosniske universiteter 1997-99.  Adjunkt i Nationaløkonomi ved handelshøjskolen i København 1989-1992. Stipendiat og gæsteforsker ved Dept. of Economics Cornell Universitet Ithaca New York finansieret af American Council of Learned Societies og det samfundsvidenskabelige forskningsråd 1990-91. kandidatstipendiat med tilknytning til grønlandsprojektet, Institut for samfundsudvikling og planlægning, Aalborg Universitet 1983 – 86. Konstitueret i tidsbegrænsede adjunktstillinger 1986-88. Forskeruddannelse finansieret af SSF ved Dept. of Economics, Cornell Universitet, 1984. Kursusleder og underviser på inter-university of postgraduate studies I Dubrovnik 1983 – 1990 og 1994-99. Mangeårig projektstøtte fra bl.a. Statens Samfundsvidenskabelige forskningsråd, Nordisk ministerråd, kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland, Råstofkontoret under Grønlands Hjemmestyre, KIIIP, SID og energiministeriet. Forfatter til bøger og artikler om økonomisk teori om komparative systemer, planlægning, medarbejderstyrede virksomheder, endvidere teoretisk/empirisk om den grønlandske økonomi, den jugoslaviske økonomi, medarbejderaktieordninger i USA og kooperative virksomhedsformer. Gæsteredaktør for med Grønlandstemaer i tidsskriftet samfundsøkonomen, 1986, 1994, 1998 og 2007. Forskningsformidling i aviser, tidsskrifter, radio og TV. 2003-05 fast ugentlig klummeskribent i den grønlandske avis ’atuagagdliutit’. Fra 2008 kronikør ved samme avis i perioderne med landstingssamlinger.