Ole Kudsk Jensen

Pensioneret overlæge, reumatolog og forsker

Ole Kudsk Jensen har skrevet 5 artikler

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Rygsmerter 9
  2. rygsmerter 7

Biografi

Profil og samarbejde

Ole Kudsk Jensen (f. 1949)

Ole Kudsk Jensen blev læge ved Århus Universitet i 1977 og blev speciallæge i Intern Medicin: Reumatologi i 1999. I 2009 forsvarede han sin PhD ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet, omhandlende sensibilisering af nervesystemet hos patienter sygemeldt for lænderygsmerter. Den engelske titel er: Diffuse central sensitization of the nociceptive system in patients with low back pain and sickness absence.

1999-2004 var han specialeansvarlig overlæge i reumatologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers. 2004-2020 var han leder af forskningsteamet "Forskningsenheden for Sygemeldte" under Regional Rygklinik, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. Derudover var han medicinsk overlæge ved samme afdeling. Han gik på pension november 2021, men har siden holdt flere foredrag og publiceret et par artikler i internationale tidsskrifter samt artiklen "7 myter om rygsmerter" i FOA-bladet.

Han er forfatter til halvdelen af reumatologi-kapitlet i "Basisbog i Medicin & Kirurgi" siden 2013, og han er hovedforfatter til kapitlet "Den kroniske smertepatient. Arbejdsmarkedsrehabilitering. Smerter, baggrund, evidens og behandling", FADL's forlag 4. udgave 2019. 

Han har undervist ved kliniske afdelinger og var klinisk lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg 2017-19. Han har holdt talrige foredrag i dansk sammenhæng og var medforfatter til "Forløbsprogram for lænderygsmerter i Region Midt", godkendt af Regionsrådet 2012.

Han er hovedforfatter og medforfatter til 35 publikationer i internationale tidsskrifter.