Sonny Kristoffersen

Advokat, ph.d.

Sonny Kristoffersen har skrevet 101 artikler

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Erstatning uden for kontrakt 85
  2. Forsikringsret 7
  3. Kaution 17
  4. Markedsførings- og konkurrenceret 56
  5. Obligationsret 259
  6. Retspleje og domstole 295

Biografi

Advokat/Partner/Ph.D hos advokatpartnerselskabet Brinkmann Kronborg Henriksen. Beskikket censor på universiteterne og erhvervsakademierne. Han er ekstern lektor på SDU på jurastudiet i Obligationsret. Endvidere har han været ekstern lektor i Forbrugerret og Forsikringsret, samt Retssociologi på Københavns Universitet i en årrække, samt ekstern lektor på Aarhus Universitet i Forbrugerret og Specialiseret Erstatningsret. Desuden underviser han på Cphbusiness Finansøkonomerne i Erhvervs- og Finansjura, Økonomisk Metode, Finansiel markedsføring, Forsikring og Finansiel Rådgivning. Han er lovredaktør på Karnovs Lovsamling. Han har skrevet en del lærebøger og artikler om især forbrugerretlige- og markedsføringsretlige emner.