Sonny Kristoffersen

Advokat, ph.d.

Sonny Kristoffersen har skrevet 322 artikler

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Erstatning uden for kontrakt 90
  2. Forsikringsret 52
  3. Kaution 23
  4. Markedsførings- og konkurrenceret 83
  5. Obligationsret 352
  6. Retspleje og domstole 305

Biografi

Sonny Kristoffersen er advokat med en Ph.D med Advokatfirmaet Sonny Kristoffersen. Beskikket censor på universiteterne og erhvervsakademierne. Han er ekstern lektor på SDU på jurastudiet i Obligationsret. Endvidere har han været ekstern lektor i Forbrugerret og Forsikringsret, samt Retssociologi på Københavns Universitet i en årrække, samt ekstern lektor på Aarhus Universitet i Forbrugerret og Specialiseret Erstatningsret. Desuden underviser han på Cphbusiness Finansøkonomerne i Erhvervs- og Finansjura, Økonomisk Metode, Finansiel markedsføring, Forsikring og Finansiel Rådgivning. Han er lovredaktør på Karnovs Lovsamling. Han har skrevet en del lærebøger og artikler om bl.a. forbrugerretlige- og markedsføringsretlige emner.