Sonny Kristoffersen

Advokat, lektor, ph.d.

Sonny Kristoffersen har skrevet 476 artikler

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Erstatning uden for kontrakt 100
  2. Forsikringsret 108
  3. Kaution 33
  4. Markedsførings- og konkurrenceret 86
  5. Obligationsret 393
  6. Retspleje og domstole 321

Biografi

Sonny Kristoffersen (1959) er advokat, Ph.D, og ejer af Advokatfirmaet Sonny Kristoffersen. Han har været fagansvarlig for de juridiske kategorier på Den Store Danske siden 2020. Sonny Kristoffersen er ekstern lektor på SDU på jurastudiet i Obligationsret. Endvidere har han været ekstern lektor i Forbrugerret og Forsikringsret, samt Retssociologi på Københavns Universitet i en årrække, samt ekstern lektor på Aarhus Universitet i Forbrugerret og Specialiseret Erstatningsret. Sonny Kristoffersen er beskikket som censor på de juridiske universitetsuddannelser, RUC, samt erhvervs- og professionshøjskolerne. Desuden underviser han på Cphbusiness i Erhvervs- og Finansjura. Sonny Kristoffersen er lovredaktør på Karnovs Lovsamling med ansvar for Forbrugeraftaleloven, Lov om juridisk rådgivning, samt Pakkerejseloven. Han har tidligere haft stillinger i forsikringsbranchen, Danmarks Naturfredningsforening, Forbrugerrådet Tænk, Pressenævnet, Dansk Røde Kors og Dansk Erhverv.

Sonny Kristoffersen har skrevet en del lærebøger og artikler bl.a. følgende: Kend databeskyttelsesreglerneKend forbrugerkøbsreglerneKend erstatningsreglerneErhvervs- og finansjura, Ph.d.-afhandling: Det offentlige forbrugerklagesystem - i et retssikkerhedsmæssigt perspektivForbrugeraftaleloven med kommentarer, 4. udg.Ejendomsmæglere og ejendomsvirksomhed - i et juridisk perspektiv i forhold til formidling af fast ejendomIntroduktion til forsikringsreglerne,  Erhvervsjura - for de finansielle uddannelserForbrugerretten I, Markedsføringslovens anno 2020 i et civil- og offentligretlig kontekst, 7. udg.Forbrugerretten II, Den civilretlige forbrugerbeskyttelse, 6. udg.Juraen på rejsenAfgrænsning af det civilretlige forbrugerbegrebRefleksioner over det civilretlige forbrugerbegreb, herunder om de almene boligorganisationer og boligforeninger har forbrugerstatus?Den forbrugerkøberetlige formodningsregels anvendelse i Forbrugerklagenævnet og ved domstolene sammenholdt med nordisk ret.

Kontaktoplysninger til Sonny Kristoffersen er e-mail:

sonny.kristoffersen@gmail.com

Mobil: 2289 5408.