John Fleng Steffensen

Professor, cand.scient. et lic.scient.

John Fleng Steffensen har skrevet 41 artikler

Biografi

John Fleng Steffensen er professor i marinbiologi ved Københavns Universitet. Han blev i 1980 cand.scient. og i 1984 lic.scient. i biologi/zoofysiologi ved Aarhus Universitet. Herefter var postdoc ved University og British Columbia i Vancouver i Canada i 1985. Han fik i 1988 et seniorstipendiat ved Aarhus Universitet, som han besad, indtil han i 1989 blev tilknyttet Københavns Universitet som professor.

I hans forskning fokuserer han primært på fisks respiratoriske og cirkulatoriske fysiologi.

Se John Fleng Steffensens profil på Københavns Universitets hjemmeside her.