Axel Scheel

Biografi

Født 1954 i Oslo. Fullt mellomfag ved UiO i idéhistorie og det samme i filosofi på begynnelsen av 1970-tallet (se også artikkelen «Var fru Brüggemann født Krag egentlig en datter av Christian Gyldenløve og Dorothea Krag?» på nettsiden galleriluscus.axelscheel.net), men  begynte så å male istedenfor, skjønt avslutter nå om dagen - uten hastverk - en historisk avhandling, Maktens Genealogi, i tre deler: I: Scheel kontra Koht; II: Énevoldsmakt og velvillige bisper; III: Slekten Schele dictus Luscus og grevene av Paderborn av edelherrene von Groves stamme («Cobbonen/Ekbertiner»). 2. november 2021.