Anette Faye Jacobsen

Biografi

Anette Faye Jacobsen (f. 1957) er ph.d. og seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Hun har skrevet ph.d. om Husbondret. Rettighedskultur i Danmark 1750-1920 (2008). På Institut for Menneskerettigheder er hendes forskningsområde fortrinsvis børns rettigheder i dansk socialpolitik. Anette har også arbejdet med skolehistorie og bidraget til to bind i jubilæumsværket Dansk skolehistorie, bind 3: Da skolen blev sat i system (sammen med Anne Katrine Gjerløff, 2014) og bind 4 Da skolen blev sin egen (med A.K Gjerløff, Chr. Ydesen og Ellen Nørgaard, 2014).