Rolf Theil

Rolf Theil har skrevet 61 artikler

Biografi

Rolf Theil (f. 1946) er fra 2017 professor emeritus i almen og afrikansk lingvistik ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo. Her var han ansat fra 1976 til 2016. Han har været fagansvarlig i Store Norske leksikon siden 2016, men har lang erfaring som forfatter af artikler for flere andre leksika, bl. a. Den Store Danske, Caplex, Media og Allkunne.

Theils vigtigste forskningsområder er afrikansk lingvistik, med lingvistisk feltarbejde i Mali, Cameroun, Etiopien og Zambia, og almenn lingvistik, med hovedvægt på fonetik, fonologi, morfologi og semantik, med en kognitiv lingvistisk orientering. De senere år har han været stærkt optaget af sprog og evolution. Han har også arbejdet med sprog i både Europa, Asien og Amerika.

Gennem mange år har Theil arbejdet med romani, det norske romanifolks (taternes) sprog, og i 2014 udgav han bogen «Vandriane rakkrar / Taterne forteller / Taterane fortel». Han arbejder også med romanes, de norske romaers (sigøjneres) sprog.

Theil har skrevet en række videnskabelige artikler og bøger. De sidste fyrre år har han været med på at redigere og skrive flere indføringsbøger i lingvistik, senest «Språk. En grunnbok» (2005) og «Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk.» 3. udg. (2029) – og for nylig en lærebog i norsk, «Hei, jeg heter Norge! Norskopplæring for minoritetsspråklige. Innføringstilbud.» Bd. 1–3. (2019).

Theil er interesseret i popularisering af sit fag, og har holdt populærvidenskabelige foredrag i mange sammennhænge, også radio og fjernsyn. Han har nyligt skrevet bøgerne «Skyformasjonane på San Franciscos sørhimmel i grålysninga 30. april 1882 og grunnane til at vi ikkje har sett namn på dei. Reiser mellom språk» (2007) og «Dei ukuelege språka» (2011), den sidste i samarbejde med Johannes Nymark.