Nina Damsgaard

Mag.art. i kunsthistorie

Nina Damsgaard har skrevet 5 artikler

Biografi

(f. 1954) Mag.art. i kunsthistorie. Museumsinspektør på Aarhus Kunstmuseum, tidl. museumsleder på Vejle Kunstmuseum. Seniorforsker.