Henrik Becker-Christensen

Mag.art. og dr.phil.

Henrik Becker-Christensen har skrevet 11 artikler

Biografi

(f. 1950) Mag.art. i historie, dr.phil. Fhv. generalkonsul i Flensborg.