Mogens Bo Henriksen

Cand.phil. og ph.d. i forhistorisk arkæologi

Mogens Bo Henriksen har skrevet 8 artikler

Biografi

(f. 1966) Cand.phil. og ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer.