Henrik Gottlieb

lektor emeritus, dr.phil.

Henrik Gottlieb har skrevet 8 artikler

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Oversættelse 15
  2. Sprogkontakt 16

Biografi

Henrik Gottlieb (f. 1953) er cand.mag. i engelsk og sproglig rådgivning og skrev i 1991 guldmedaljeafhandling om tekstning i billedmedierne. I 1997 blev han ph.d. i oversættelsesvidenskab og leksikografi, og i 2021 blev han dr.phil. på en afhandling om den engelske påvirkning af dansk, Echoes of English: Anglicisms in minor speech communities -- with special focus on Danish and Afrikaans. 

Han var i årene 2000-2022 lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, hvor han publicerede og redigerede en lang række artikler og bøger om oversættelse og kontaktlingvistik -- emner han også underviste i herhjemme og i udlandet. Desuden var han 2006-2011 chefredaktør for Perspectives, et af verdens førende tidsskrifter om oversættelse i teori og praksis. Han er nu emeritus og formand for det internationale forskernetværk Global Anglicism Database (GLAD), som indsamler data om engelskpåvirkningen af alverdens sprog.