Gunhild Nissen

Dr.pæd.

Gunhild Nissen har skrevet 4 artikler

Biografi

Gunhild Nissen (f. 1936) er professor emerita og den første dr.pæd. i Danmark. Det blev hun i 1973 på en afhandling om bønder, skole og demokrati. I sin forskning har hun især beskæftiget sig med skole- og uddannelseshistorie, matematikkens rolle og betydning i samfundet samt den grundtvigske højskolebevægelse og dens kvinder. 

Gunhild Nissens biografi i Dansk Kvindebiografisk Leksikon