Michelle Garnier

Cand.phil.

Michelle Garnier har skrevet 3 artikler

Biografi

Michelle Garnier er cand.phil. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet. Hun har bl.a. interesseret sig for dansk keramik og har skrevet om kvindelige keramikere til "Dansk Kvindebiografisk Leksikon" (2000-2001).