Marie Kjeldsen

Seminarierektor

Marie Kjeldsen har skrevet 2 artikler

Biografi

Marie Kjeldsen (1926-2007) var rektor på Jysk Fritidspædagogseminarium i årene 1962-1992. Hun var aktiv i oprettelsen af Seminarielærerforeningen og i arbejdet i Rektorforsamlingen for Pædagogseminarierne.