Niels D. Lund

lektor ph.d., emeritus

Niels D. Lund har skrevet 29 artikler

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Hovedværker 26
  2. Kritikere og forskere 106

Biografi

Niels D. Lund - født 24. nov. 1950 - er lektor emeritus ved Institut for Kommunikation på Københavns Universitet og har været fagansvarlig for danske litteraturkritikere og -forskere samt for danske litteraturhovedværker på Den Store Danske siden november 2022. 

Niels D. Lund er udannet cand.mag. i dansk og historie ved KU i 1978 og ph.d. fra Institut for Nordisk Filologi ved KU i 2000 med afhandlingen Mellem Folk og fagfolk. Den litteraturfaglige litteratur og folkeoplysningen i Danmark ca. 1895-1960, som også inddrog forlagshistorie, kritikhistorie, universitetshistorie, litteraturformidling mm. 

Fra 1978 var han ansat ved Danmarks Biblioteksskole som lektor inden for skønlitteratur og litteratursociologi, fra 2010 i litteratur- og kulturformidling, fra 2013-2019 ansat ved Københavns Universitet, som Biblioteksskolen fusioneret med, senest ved Institut for Kommunikation.  

Han har forestået forskningsprojekter der har resulteret i Litteraturens børn. Barndomsskildringer i dansk litteratur, Høst&Søn, 1994 (s.m. Mette Winge), og i Digital formidling af kulturarv - fra samling til sampling, Multivers, 2009. 

Dertil redaktion af tss-temanumre samt artikler og anmeldelser om bl.a. litteraturformidling, faglitteratur, litteratursociologi, kulturarv, ungdomslitteratur, nordisk litteratursamarbejde, kulturpolitik, litteraturmuseer, biblioteksforhold, klassikere etc. i mange tidsskrifter, især bibliotekstidsskriftet Bogens verden, heri tillige reviews af skønlitteratur. 

Niels D. Lund har være bl.a. censor ved Odense Universitet, evaluator ved biblioteksuddannelsen i Oslo og har haft mange tillidshverv inden for fagforening, kommunalpolitik og civilsamfund.

https://komm.ku.dk

mail: qtp573@hum.ku.dk