Lars Larsen

Professor MSO

Lars Larsen har skrevet 6 artikler

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Gerontopsykologi 4
  2. Kognitionspsykologi 106
  3. Personlighedspsykologi 72

Biografi

Lars Larsen er professor i udviklingspsykologi med særligt henblik på gerontopsykologi, på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. underviser i sammenhængen mellem aldring og individuelle forskelle i personlighed og intelligens. Derudover er han chef for Center for Livskvalitet i Afdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, hvor han står i spidsen for kommunens psykologindsats for at hjælpe ældre borgere med nedsat trivsel. Aktuelt er han formand for komitéen for gerontopsykologi i de europæiske psykologforeningers sammenslutning (EFPA). Lars Larsen har beskæftiget sig med ældrepsykologi i mere end 20 år og interesserer sig specielt for den kommunale ældrepsykologi, hvor har tidligere har fungeret som både leder og ældrepsykologisk konsulent. Han er forfatter til en lang række artikler om de psykologiske aspekter ved det at aldres og har redigeret og forfattet både lærebøger og temanumre om gerontopsykologi i internationale videnskabelige tidsskrifter. Lars Larsen er også ophavsmand til, og redaktør for, Danmarks eneste tidsskrift om ældrepsykologi, Aldringens Psykologi, og hjemmesiden Gerontopsykologi.dk. Mere om Lars Larsen kan findes på: https://pure.au.dk/portal/da/larsl@psy.au.dk