Mogens Steffensen

Professor

Mogens Steffensen har skrevet 2 artikler

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Forsikring 0
  2. forsikring 2
  3. Forsikringsselskaber og andre forsikringsorganer 35
  4. Forsikringstyper og forsikring generelt 157

Biografi

Mogens Steffensen er professor i livsforsikringsmatematik ved Københavns Universitet. Han har bidraget til udviklingen af markedsbaserede metoder til værdifastsættelse i forsikring. Hans forskning dækker også forskellige beslutningsproblemer inden for forsikring og finansiering, og han interesserer sig for integrationen af forsikrings- og pensionsbeslutninger i klassiske forbrugs- og investeringsproblemer. Han deltager aktivt i praksisnære diskussioner omkring regnskab, solvens og risikostyring, og han har deltaget i adskillige projekter med partnere i den danske pensionsbranche. Han er medlem af bestyrelsen og formand for revisionsudvalget i PFA Pension.