Trine Baumbach

Professor

Trine Baumbach har skrevet 12 artikler

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Mediejura 9
  2. Straffeloven 9
  3. Strafferet, almindelig 79

Biografi

Trine Baumbach er professor i strafferet på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Hun beskæftiger sig med generelle strafferetlige og straffeprocessuelle spørgsmål, herunder medieretlige spørgsmål. Trine Baumbach har i sin forskning særlig fokus på menneskerettighedernes betydning for strafferetten – både set fra et gerningspersonsperspektiv og fra et offerperspektiv. Trine Baumbach har publiceret en lang række forskningsartikler og monografier inden for sit emnefelt, ligesom hun er litterærredaktør på et strafferetligt tidsskrift.