Thomas P. Boje

Professor i samfundsvidenskab og sociologi

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Civilsamfund 20

Biografi

Professor i sociologi / samfundsvidenskab på Roskilde Universitet. Uddannet som mag.scient. soc. fra Københavns Universitet i 1972, ansat på Roskilde Universitet i august 1972, har været American Learned Society scholar ved Harvard University , Boston 1988-1989, Jean Monnet Fellow på European University Institute, Firenze i 1992-1993 og senere guest fellow samme sted i forårssemestret 1995, ansat som professor i sociologi ved Umeå Universitet i perioden 1995-2001 og herefter professor på Roskilde Universitet.

Forsker i 

Civilsamfund, medborgerskab, deltagelse, frivillighed

Kønsforskellige og ulighed i samfundet og særligt på arbejdsmarkedet

Civilt Engagement og Bæredygtige sociale netværk - hvilken rolle har frivilligt arbejde for sikring af sociual sammenhængskraft.

Har publiceret bredt i arbejdsmarkedsforhold, civilsamfund og medborgerskab.

Seneste med bøgerne

Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse, Hans Reitzel 2017

Civility and Participatory Democracy, Edw. Elgar Publishing 2021