Linda Kjær Minke

Professor

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Fængselsvæsen i Danmark og udlandet 49
  2. Kriminalforsorgen 2
  3. Kriminologi 42

Biografi

BIOGRAFI

Linda Kjær Minke er professor mso i kriminologi på Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Hun beskæftiger sig med generelle kriminologiske spørgsmål med særlig fokus på formålene med straf og præventive virkninger af straf. Linda Kjær Minke har i sin forskning særlig fokus på forhold under fuldbyrdelse af straf – både fra en retlig vinkel og indsattes perspektiv. Linda Kjær Minke har publiceret en lang række forskningsartikler og monografier inden for sit emnefelt, ligesom hun er medredaktør på et kriminologisk tidsskrift.