Thomas Læssøe

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Basidiesvampe (Basidiomycetes) 158
  2. Lavere svampe 24
  3. Skimmelsvampe (Deuteromycetes) 19
  4. Svampe 0
  5. Svampe generelt 28
  6. Sæksporesvampe (Ascomycetes) 62

Biografi

Mykolog med hovedinteresse indenfor taksonomisk mykologi

Forsker (deltid) ved Globe Institute, Section for Biodiversity, Københavns Universitet og gæsteforsker ved Biologisk Institut, Københavns Universitet

Ph.D. (taksonomisk mykologi) ved Københavns Universitet, 1992.

M.Sc. ved Aarhus Universitet 1987 (speciale i tropisk svampegruppe - W Amazonas m.v.).

Carlsberg Stipendiat ved Liverpool Polytechnic, 1987-1988 med feltarbejde i Peru og Ecuador

Ansat som Senior Scientific Officer ved Royal Botanic Gardens, Kew, UK 1989-1994

Ansat som adjunkt/lektor ved Botanisk, senere Biologisk Institut, Københavns Universitet 1994-2010.

Involveret som ansøger og medarbejder hos Danmarks Svampeatlas fra starten i 2009 til i dag.

Medredaktør af Svampeforeningens blad Svampe og bestyrelsesmedlem i samme forening.

Tidligere medredaktør af Mycological Research og løbende fagfællebedømmer af artikler for en lang række internationale tidsskrifter.

Har udført omfattende mykologisk feltarbejde i Danmark, Grønland, Sverige, Norge, Finland, Rusland, UK, Sabah, Bhutan, Laos, Thailand, Ecuador, Peru, Brazilien og i mindre grad i yderligere en lang række lande.

Har skrevet over 500 artikler og bøger, inkl. dansksprogede, ikke fagfællebedømte. Seneste større værk i samarbejde med Jens H. Petersen: Nordeuropas Svampe/Fungi of Temperate Europe, udkommet i to bind hos Gyldendal, Princeton UP og Biotope Éditions.

Har registreret ca. 5000 danske svampearter heraf et væld der ikke tidligere var kendt for landet.