Thomas Christiansen

Thomas Christiansen har skrevet 3 artikler

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Amazonas 2
  2. Brasilien 103

Biografi

Thomas Christiansen er ph.d. i økonomisk historie fra London School of Economics. Han skriver for internetmediet POV International om Latinamerika og er redaktør på POV Study, som udgiver undervisningsmateriale til gymnasiet. Han har boet i Brasilien siden 2018.