Emil Hilton Saggau

Forsker, ph.d.

Emil Hilton Saggau har skrevet 2 artikler

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Albanien 40
  2. Græske og orientalske kirker 139
  3. Montenegro 17
  4. Nordmakedonien 19
  5. Ortodoks liturgi 55

Biografi

Emil Hilton Saggau er forsker ved Lunds Universitets afdeling for Global Kristendom og Kirkehistorie. Hans speciale er moderne ortodokse kirker og samfundsforhold i Sydøsteuropa. Han er forfatter til en række forskningsartikler om religion, statsdannelse og kirker i Østeuropa. Saggaus nyeste forskning er rettet mod ortodokse kirker i Skandinavien, herunder særligt de rumænske, serbiske og ukrainske kirker.