Sonny Kristoffersen

Advokat, ph.d.

Sonny Kristoffersen har skrevet 277 artikler

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Erstatning uden for kontrakt 90
  2. Forsikringsret 51
  3. Kaution 23
  4. Markedsførings- og konkurrenceret 67
  5. Obligationsret 339
  6. Retspleje og domstole 304

Biografi

Sonny Kristoffersen er advokat/Partner/Ph.D hos BKH Law. Beskikket censor på universiteterne og erhvervsakademierne. Han er ekstern lektor på SDU på jurastudiet i Obligationsret. Endvidere har han været ekstern lektor i Forbrugerret og Forsikringsret, samt Retssociologi på Københavns Universitet i en årrække, samt ekstern lektor på Aarhus Universitet i Forbrugerret og Specialiseret Erstatningsret. Desuden underviser han på Cphbusiness Finansøkonomerne i Erhvervs- og Finansjura, Økonomisk Metode, Finansiel markedsføring, Forsikring og Finansiel Rådgivning. Han er lovredaktør på Karnovs Lovsamling. Han har skrevet en del lærebøger og artikler om bl.a. forbrugerretlige- og markedsføringsretlige emner.